Рішення Луганської міської ради від 30. 01. 2009 №47/3 доходи міського бюджету на 2009 рік за бюджетною класифікацією тис грн. Код icon

Рішення Луганської міської ради від 30. 01. 2009 №47/3 доходи міського бюджету на 2009 рік за бюджетною класифікацією тис грн. Код
Скачать 128.18 Kb.
НазваниеРішення Луганської міської ради від 30. 01. 2009 №47/3 доходи міського бюджету на 2009 рік за бюджетною класифікацією тис грн. Код
Дата конвертации24.02.2013
Размер128.18 Kb.
ТипРішення


Додаток 1
до рішення Луганської міської ради
від 30.01.2009 № 47/3
ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2009 рік
за бюджетною класифікацією
тис.грн.
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Разом в тому числі:
Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3=(гр.4+гр.5) 4 5 6
10000000 Податкові надходження 487339.912 476164.312 11175.600 0.000
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 381115.162 381115.162 0.000 0.000
11010000 Податок з доходів фізичних осіб 378236.194 378236.194

11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності 2878.968 2878.968

12000000 Податки на власність 11175.600 0.000 11175.600 0.000
12020000 Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 11175.600
11175.600
13000000 Збори на спеціальне використання природних ресурсів 54508.806 54508.806 0.000 0.000
13050000 Плата за землю 54508.806 54508.806 0.000 0.000
13050100
13050300
Земельний податок з юридичних та фізичних осіб 16360.625 16360.625

13050200
13050500
Орендна плата з юридичних та фізичних осіб 38148.181 38148.181

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 11264.216 11264.216 0.000 0.000
14060100 Податок на промисел 44.400 44.400

14060300 Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності 395.000 395.000

14070000 Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності 10824.816 10824.816

16000000 Інші податки 29276.128 29276.128 0.000 0.000
16010000 Місцеві податки і збори 8341.932 8341.932 0.000 0.000
16010100 Податок з реклами 600.438 600.438

16010200 Комунальний податок 2048.530 2048.530

16010400 Збір за припаркування автотранспорту 85.500 85.500

16010500 Ринковий збір 5455.000 5455.000

16010600 Збір за видачу ордера на квартиру 0.464 0.464

16011500 Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг 152.000 152.000

16040000 Фіксований сільськогосподарський податок 7.400 7.400

16050000 Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва 20926.796 20926.796

20000000 Неподаткові надходження 38240.246 20096.233 18144.013 0.000
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 3857.408 3499.022 358.386 0.000
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету 167.800 167.800

21040000 Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів 321.947 321.947

21080700 Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації 38.500
38.500
21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг 14.647 14.647

21081300 Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 2994.628 2994.628

21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 319.886
319.886
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 8904.525 8904.525 0.000 0.000
22080400 Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності 6647.833 6647.833

22090000 Державне мито 2256.692 2256.692

24000000 Інші неподаткові надходження 7799.686 7692.686 107.000 0.000
24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 7.443 7.443

24060300 Інші надходження 7685.243 7685.243

24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 107.000
107.000
25000000 Власні надходження бюджетних установ 17678.627
17678.627
30000000 Доходи від операцій з капіталом 16445.800 350.800 16095.000 16095.000
31010200 Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 350.800 350.800

31030000 Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності 10000.000
10000.000 10000.000
33010000 Надходження від продажу землі 6095.000
6095.000 6095.000
50000000 Цільові фонди 1220.000 0.000 1220.000 0.000
50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 1010.000
1010.000
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 210.000
210.000

Разом доходів 543245.958 496611.345 46634.613 16095.000
40000000 Офіційні трансферти 262470.289 206596.472 55873.81700 3500.00000
41010600 Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів 5432.784 5432.784

41030000 Субвенції, в тому числі: 227684.10500 175310.28800 52373.81700 0.00000
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 108571.299 108571.299

41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 86280.600 33906.783 52373.817
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 25534.316 25534.316

41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 244.790 244.790

41032300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" 1794.800 1794.800

41035000 Інші субвенції 4616.500 4616.500

41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 641.800 641.800

41020100 Дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету 25853.400 25853.400

43010000 Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 3500.000
3500.000 3500.000

Всього доходів 805716.247 703207.817 102508.430 19595.000

СЕКРЕТАР РАДИ

Н.ЧЕРНОВАСтєна О.М.
Добавить документ в свой блог или на сайт


Похожие:

Рішення Луганської міської ради від 30. 01. 2009 №47/3 доходи міського бюджету на 2009 рік за бюджетною класифікацією тис грн. Код iconРішення Луганської міської ради від 25. 01. 2008 №29/1 (викладений в редакції додатку 1 до рішення Луганської міської ради від 30. 01. 2009 №47/1) доходи міського бюджету на 2008 рік за бюджетною класифікацією

Рішення Луганської міської ради від 30. 01. 2009 №47/3 доходи міського бюджету на 2009 рік за бюджетною класифікацією тис грн. Код iconРішення від 26. 02. 2009 №48/2 м. Луганськ Про внесення змін до міського бюджету на 2009 рік
Виконавчого комітету луганської міської ради від 16. 02. 2009 №47, протоколів засідання постійної комісії Луганської міської ради...

Рішення Луганської міської ради від 30. 01. 2009 №47/3 доходи міського бюджету на 2009 рік за бюджетною класифікацією тис грн. Код iconРішення від 20. 08. 2009 №55/1 м. Луганськ Про внесення змін до міського бюджету на 2009 рік
Виконавчого комітету луганської міської ради від 05. 08. 2009 №197, протокол засідання постійної комісії Луганської міської ради...

Рішення Луганської міської ради від 30. 01. 2009 №47/3 доходи міського бюджету на 2009 рік за бюджетною класифікацією тис грн. Код iconРішення від 30. 01. 2009 №47/1 м. Луганськ Про внесення змін до міського бюджету на 2008 рік
Луганської обласної державної адміністрації від 25. 12. 2008 №1835, від 26. 12. 2008 №1854, рішення виконавчого комітету луганської...

Рішення Луганської міської ради від 30. 01. 2009 №47/3 доходи міського бюджету на 2009 рік за бюджетною класифікацією тис грн. Код iconРішення від 27. 03. 2009 №49/2 м. Луганськ Про звіт про виконання міського бюджету за 2008 рік
Бюджетним кодексом України, приймаючи до уваги рішення виконавчого комітету Луганської міської ради від 11. 03. 2009 №64, висновок...

Рішення Луганської міської ради від 30. 01. 2009 №47/3 доходи міського бюджету на 2009 рік за бюджетною класифікацією тис грн. Код iconРішення від 30. 01. 2009 №47/3 м. Луганськ Про міський бюджет на 2009 рік
Луганської міської ради проекту рішення Луганської міської ради про міський бюджет на 2009 рік” та протоколів засідань постійної...

Рішення Луганської міської ради від 30. 01. 2009 №47/3 доходи міського бюджету на 2009 рік за бюджетною класифікацією тис грн. Код iconРішення від 27. 05. 2009 №52/3 м. Луганськ Про звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2009 року
України, приймаючи до уваги рішення виконавчого комітету Луганської міської ради від 13. 05. 2009 №113, висновок постійної комісії...

Рішення Луганської міської ради від 30. 01. 2009 №47/3 доходи міського бюджету на 2009 рік за бюджетною класифікацією тис грн. Код iconРішення сесії Кам`янобрідської
Доходи Кам`янобрідського районного у м. Луганську бюджету на 2009 рік за бюджетною класифікацією

Рішення Луганської міської ради від 30. 01. 2009 №47/3 доходи міського бюджету на 2009 рік за бюджетною класифікацією тис грн. Код iconРішення від " " 2009 р. № м. Луганськ Про деякі питання щодо укладання договорів оренди землі
Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від, інформації управління нерухомим майном луганської...

Рішення Луганської міської ради від 30. 01. 2009 №47/3 доходи міського бюджету на 2009 рік за бюджетною класифікацією тис грн. Код iconРішення від 22 жовтня 2009 р. №57/10 м. Луганськ Про затвердження переліку об’єктів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади
Луганської міської ради від 15. 08. 2000 №19/22 з наступними змінами та доповненнями, враховуючи погодження Луганського обласного...

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©libdocs.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы