Протокол №1 від 02вересня 2011 року Положення про предметні методичні комісії педагогічних працівників icon

Протокол №1 від 02вересня 2011 року Положення про предметні методичні комісії педагогічних працівників
Скачать 44.11 Kb.
НазваниеПротокол №1 від 02вересня 2011 року Положення про предметні методичні комісії педагогічних працівників
Дата конвертации07.09.2013
Размер44.11 Kb.
ТипПротокол

Затверджено

науково-методичною радою Жадьківського колегіуму

протокол №1 від 02вересня 2011 року

Положення

про предметні методичні комісії педагогічних працівників

Жадьківського колегіуму

 1. Загальні положення
  1. Методична комісія вчителів-предметників колегіуму КМК – це структурний підрозділ науково-методичної служби колегіуму.
  1. КМК створюється за наявності не менше трьох учителів, які викладають один навчальний предмет. В Жадьківському колегіумі створені циклові КМК суспільно-гуманітарного, природничо-математичного, естетично-технологічного, класних керівників, початкових класів.
  1. Керівництво роботою КМК здійснює голова, який призначається наказом по колегіуму, а за його відсутності – секретар КМК.
  1. КМК веде необхідну ділову документацію. Наприкінці навчального року матеріали роботи КМК узагальнюються у вигляді звітів.
  1. Засідання КМК проводяться 4-5 разів упродовж навчального року:

 • Організаційне засідання, вивчення нормативної бази (вересень);

 • Методична тема, вивчення методичних рекомендацій усіх рівнів (жовтень);

 • Методична тема, аналіз участі в І і ІІ етапах олімпіад, звіти про курсову передпідготовку за календарний рік (грудень);

 • Творчі звіти вчителів, які атестуються (лютий).


1.6 Загальний контроль за роботою КМК здійснює заступник директора з НМР


1.7 Уся діяльність КМК здійснюється на основі педагогічного аналізу, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з програмою розвитку колегіуму та цим Положенням і передбачає багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою забезпечення безперервного зростання професійного рівня вчителів і реалізації науково-методичної проблеми колегіуму.


1.8 Зміст роботи КМК має переважно інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методичне, фахове спрямування.


1.9 У своїй роботі методичні комісії підзвітні методичній і педагогічній раді .

1.10. Методичні комісії співпрацюють з відповідними методичними об’єднаннями Жадьківського освітнього округу


2. Діяльність методичної комісії спрямовується на виконання таких завдань:

  1. Вдосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загально-дидактичної, методичної і фахової підготовки членів МК з метою надання якісної базової і повної загальної середньої освіти.
  1. Здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного забезпечення вчителів.
  1. Вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду. Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.
  1. Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності вчителів. Здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.
  1. Забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і технік навчання і виховання школярів.
  1. Конкретне відбиття загально-дидактичних, загально-педагогічних, психологічних положень стосовно конкретного курсу, розділу, теми уроку або виховного заходу.


^ 3. Зміст та основні напрями діяльності МК


3.1 Проведення проблемного аналізу результатів освітнього процесу.


3.2 Подання пропозицій щодо зміни змісту та структури обов’язкових навчальних курсів, їхнього навчально-методичного забезпечення, корегування вимог до мінімального обсягу та змісту навчальних курсів.


3.3 Проведення первісної експертизи суттєвих змін, які вносять викладачі до навчальних програм і які забезпечують засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.


3.4 Подання пропозицій щодо організації та змісту атестації педагогів.


3.5 Подання пропозицій щодо організації та змісту досліджень, орієнтованих на поліпшення засвоєння учнями навчального матеріалу відповідно до державних освітніх стандартів.


3.6 Прийняття рішень про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організація їхньої розробки та засвоєння.


3.7 Розробка методичних рекомендації для учнів та їх батьків щодо найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці та відпочинку.


3.8 Організація роботи диференційованих методичних семінарів для різних груп вчителів.


3.9 Діяльність методичної комісії :

 • Розробка та експертиза концепції нових навчальних курсів (як обов’язкових так і додаткових), відповідних навчальних програм, освітніх технологій та методик;

 • Інтеграція нових навчальних програм у цілісний навчальний план колегіуму;

 • Обговорення, рецензування, опанування різних матеріалів, підготовлених на КМК;

 • Аналіз ходу та результатів інноваційної діяльності;

 • Проведення проблемного аналізу результатів нововведень, які безпосередньо ініціює КМК;

 • Організація та корекція стратегічних документів навчального закладу в межах своєї компетенції;

 • Керівництво дослідницькою роботою учнів;

 • Подання пропозицій щодо поліпшення науково-методичної роботи в колегіумі, діяльності науково-методичної ради;

 • Організація різних творчих конкурсів, інтелектуальних марафонів;

 • Організація роботи зі створення та збагачення банків даних про перспективні нововведення та інноваційні ідеї в межах своєї компетенції та за своїм профілем;

 • Встановлення і розвиток творчих зв’язків і контактів з аналогічними підрозділами інших навчальних закладів, ВНЗ і науково-дослідницьких інститутів, дослідниками в інтересах вдосконалення своєї роботи;

 • Розробка методичного інструментарію для встановлення ефективності нововведень, що проводяться, результатів досліджень.
 1. 10. Методична предметна комісія має право:

 • Подавати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу в колегіумі;

 • Звертатись за консультаціями з проблем навчання та навчальної діяльності учнів до заступників директора з НМР, НВР;

 • Ставити питання про заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності;

 • Готувати свої пропозиції під час проведення атестації вчителів;

 • Ставити питання щодо публікації матеріалів про кращий досвід, накопичений у рамках методичної комісії;

 • Рекомендувати своїм учасникам різні форми підвищення кваліфікації за межами колегіуму.Добавить документ в свой блог или на сайт


Похожие:

Протокол №1 від 02вересня 2011 року Положення про предметні методичні комісії педагогічних працівників iconПоложення про атестацію педагогічних працівників
Атестація педагогічних працівників — одне з найважливших і найскладніших управлінських та методичних завдань. Адже це комплексне...

Протокол №1 від 02вересня 2011 року Положення про предметні методичні комісії педагогічних працівників iconПротокол №1 від 02. 09. 2011 р. Положення про керівника методичної предметної комісії
Керівники методичних предметних комісій, далі кмк, обираються з числа найбільш досвідчених, авторитетних, творчо працюючих учителів...

Протокол №1 від 02вересня 2011 року Положення про предметні методичні комісії педагогічних працівників iconНаказ №55 Про організацію методичної роботи
Продовжити роботу методичної ради педагогічних працівників колегіуму, згідно Положення про Методичну раду, в складі

Протокол №1 від 02вересня 2011 року Положення про предметні методичні комісії педагогічних працівників iconПротокол № від „ 2012 року Голова зборів положення про ревізійну комісію
Це Положення «Про Ревізійну комісію осбб «Білий Будинок» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України...

Протокол №1 від 02вересня 2011 року Положення про предметні методичні комісії педагогічних працівників iconВідділосвіт и
Професійні паспорти педагогічних працівників на електронних носіях необхідно буде школі представити у відділ освіти (рмк) до 01....

Протокол №1 від 02вересня 2011 року Положення про предметні методичні комісії педагогічних працівників iconЛист монмолодьспорт №1/9-61 від 27. 01. 12 року
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. №686-р "Про деякі питання завершення 2011/2012 навчального року у зв’язку з проведенням...

Протокол №1 від 02вересня 2011 року Положення про предметні методичні комісії педагогічних працівників iconРішення від 27. 05. 2009 №52/3 м. Луганськ Про звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2009 року
України, приймаючи до уваги рішення виконавчого комітету Луганської міської ради від 13. 05. 2009 №113, висновок постійної комісії...

Протокол №1 від 02вересня 2011 року Положення про предметні методичні комісії педагогічних працівників iconПротокол №24 від 24 лютого 2012 року
Труби сталеві. Код – 27. 22. 1, затвердженої на засіданні комітету з конкурсних торгів від 26. 01. 2012 р. (протокол №13) (оголошення...

Протокол №1 від 02вересня 2011 року Положення про предметні методичні комісії педагогічних працівників iconПротокол №35 від 11 лютого 2013 року
Фарби та лаки, код за дк 016: 2010 – 24. 30. 1, затвердженої на засіданні комітету з конкурсних торгів від 21. 01. 2013 р. (протокол...

Протокол №1 від 02вересня 2011 року Положення про предметні методичні комісії педагогічних працівників iconРішення від 02. 2009 року №314 м. Луганськ Про районний у місті бюджет на 2009 рік
Луганську ради питання про районний у місті бюджет на 2009 рік”, приймаючи до уваги висновок постійної комісії Артемівської районної...

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©libdocs.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы