Учебник языка эсперанто icon

Учебник языка эсперанто
НазваниеУчебник языка эсперанто
страница6/11
Дата конвертации05.11.2013
Размер1.8 Mb.
ТипУчебник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
1. /Kolker.rtfУчебник языка эсперанто

Словоупотребление

Слово bonvolu требует после себя глагола с окончанием -i: Bonvolu farition rapide.


Ĉu vi parolas esperante?

- Pardonu, sinjoro, mi vidas sur via vesto insignon kun verdkolora steleto. Ĉu tio signifas, ke vi parolas Esperante?

- Jes, efektive. Sed bonvolu paroli nerapide, ĉar mi estas esperantisto-komencanto.

- Mi estas el Italujo. Mi estas partoprenanto de la internacia scienca kongreso.

- Mi legis pri ĝi en la ĵurnalo ”Pravda“ kaj en larevuo ”Ogonjok“.

- La kongreso daŭras jam kvin tagojn. Venis diverslandaj personoj el ĉiuj partoj de l' mondo. . . Kiu estas via nomo, sinjoro?

- Bonvolu nomi min ne sinjoro, sed kamarado aŭ samideano. Mia nomo estas Andreo.

- Mi tre ĝojas, ke mi povas konatiĝi kun sovetia esperantisto. Mi nomiĝas Georgo.

- Ĉu vi estas en nia ĉefurbo unuafoje?

- Jes, ĝuste. Tamen mi esperas ree veni en Sovet-Union kiel turisto meze de la venonta jaro. Tiam mi estos mastro de miatempo, mi povos trankvile pririgardi diversajn angulojn de viagrandega lando, konatiĝi ankoraŭ pli proksime kun via pacema kaj amikiĝema popolo.

- Ĉu vi parolas ruse?

- Bedaŭrinde, ne. Kvankam mi iomete studis la rusan lingvon, tamen mi ne komprenas ĝin sufiĉe. Eĉ la itala-rusa frazlibro, kiun mi prunteprenis antaŭ la forveturo, ne multe helpas min.

- Kiel do vi trovas vojon en Moskvo?

- Kun malfacilo. Ekzemple, antaŭhieraŭ mi longe serĉadis mian hotelon. Poste evidentiĝis, ke mi devojiĝis kaj, anstataŭ iri rekte, erare iris ien en alian flankon. Nu, miaj samgrupanoj ridegis pri mi! Jen al kiaj misaĵoj alkondukas nekonado de la lingvo!

- Ĉu vi multon vidis en Moskvo?

- Sufiĉe multe, ĉar mi estas fru-leviĝema. Ekzemple, mi vidisKremlon, la maŭzoleon de V. I. Lenin, katedralon de Vasilij Blaĵennij, bibliotekon ”Lenin“, Grandan teatron, metroon, hotelon ”Kosmo“, televidan turon en Ostankino, Tretjakovan bildgalerion, parkon de kuturo kaj ripozo”Gorjkij“, stadionon en Luĵniki, cirkon, centran domonde literaturistoj, novajn loĝdistriktojn Jasenevo, Ĉertanovo, Birjulovo kaj, certe, Moskvan Esperanto-klubon.

- Tamen vi sukcesis vidi multon!

- Ne tre. La ĉefa celo de mia vojaĝo estas la kongreso. Do mi klopodas utiligi la tempon ĉefe por aŭskulti prelegojn, diskutidum kaj ekster kunsidoj kun spertaj specialistoj-kongresanoj prila evoluo de nia scienco. La kongreso estas grava evento, kajnecesas plene utiligi ĝin, ĉu ne?

- Vi pravas. Sekve, vi estas okupita ĉi tie?

- Certe, tre okupita. . . Ĉu vi deziras cigaredon?

- Dankon, mi ne fumas.

- Se ne, do ne. . . Ĉu vi kolektas ion?

- Jes, bildkartojn pri montoj. Mi ekkolektis ilin post mia neforgesebla turista marŝo en Kaŭkaza montaro.

- Bonvolu doni al mi vian adreson. Mi iam sendos al vibildkartojn pri neĝoplenaj Alpoj. Povas esti, ni ekkorespondos, ĉar ankaŭ mi ŝatas montojn. Nia tuta familio okupiĝas pri lamonta turismo, eĉ la sesjara fileto.

- Tio estas bonega! Mi estas danka al vi. Mi promesas nepreskribi.

- Ne dankinde. Al mi estis tre agrable konatiĝi kun vi.

- Mi deziras al vi fruktodonan laboron en la kongreso! Feliĉanvojon!

- Multajn sukcesojn al vi!


Задания

1. Чтоозначают следующие слова?

Pacmovado, travivi, organizanto, ekridi, priridi, monteto, sciencisto, mastrino, eldonejo, florejo, florujo, skribilujo, Rusujo, ĉiuflanka, aliflanke, kontraŭstari, multpromesa, plibeligi, travojaĝi, transloĝiĝi, malsaĝaĵo, montatano, diskutata, manskribita, malsanema, ekonomiema, enamiĝema, kuŝemulo, misskribo, misa, duonmalfermi, renovigi, samtempulo, alkonduki, apudmara, ĉiama, ekstere, enpensiĝinte, interhelpo, deflankiĝi, nedezirinde, daŭrigota, antaŭkalkulo, senpere, pravigi sin, subkompreni, diverskolora, neĝblanka, desurmonte, neforsendita letero, ĉefkuiristo, rektlinia, kolormuziko, scienca kunlaboranto, lumturo.

2. Переведите сочетания:

Sur la monto, dum prelego, post diskuto, antaŭ la komenciĝo, vivi en paco, plenigi per akvo, ekde hieraŭ, dank’al via rimarko, peti pardonon de la kamarado (= peti la kamaradon pripardono), sub feliĉa stelo, kun bedaŭro, okaze de la evento, trans la montoj, ĉirkaŭ la tagmezo, sperta pri la radiotekniko, okupiĝi pri la scienco, esperi pri plibono, memore pri niainterkonatiĝo, temperaturo super nulo, serĉi tra la arbaro, jaroj da feliĉo, ĝis kiam?, ami el tuta sia koro, sidi senmoviĝi, flanko ĉe flanko, forveturi por ĉiam, doni monon kontraŭ aĉetaĵo, inda je atento, ema al vojaĝoj, veni envagonaro, urbeto apud Taŝkento, loĝi ĉi tie ekde la 1965-ajaro.

3. Переведите фразы:

Vi sekrete vorton diros, ĝi tra l'tuta mondo iros. Via belomin senigis de trankvil'. Por ke lingvo estu tutmonda, nesufiĉas nomi ĝin tia (L. Zamenhof). Mi vin nomas mia stelo. Limemoris ŝin tia, kia li volis ŝin memori. En bona manĝujo eĉla manĝaĵo ŝajnas pli bona. Homo sen patrujo ne havas amikojn. Rumanujo estas tre bela turisma lando. En la 1983-a jaro enBudapeŝto, ĉefurbo de Hungario, okazis, internacia kongreso deesperantistoj kun preskaŭ 5000 partoprenintoj. La vorto ”morgaŭ“ estas elpensita por homoj nedecidemaj kaj por infanoj (I. S. Turgenev). Laboro donas panon, mallaboremo - malsanon. Emo al ĝojo kaj al espero estas vera feliĉo (D. Hume/Hjum). Ĉio ĉi estus ridinda, se ne estus tiel malgaja (M. J. Lermontov). Kio estas dirinda, estas aŭskultinda. La homoindas tiom da homoj, kiom da lingvoj li konas (Karlo la Kvina). Pli bone estas demandi kelkfoje, ol misiri unufoje. Ne serĉu latagmezon je la kvara horo! Kiu serĉas, tiu trovas. Ni lernu neper niaj eraroj, sed per ies eraroj! Julio kaj aŭgusto nedaŭras ĉiam. Pli bone bedaŭri pri tio, kio estas farita, olpri tio, kio ne estas farita. Utiligu la tempon estantan, antaŭvidu estontan, memoru estintan! Estas multe pli facileerari plene, ol duone (J. W. Goethe/Gjote). Kiu ĉiam ridegas, estas malsaĝa, kiu neniam ridegas, estas malfeliĉa. Kiam tio, kion ni longe atendadas, fine alvenas, ĝi ŝajnas al nineatenditaĵo (M. Twain/Tvejn). Espero estas bona matenmanĝo, sed malbona vespermanĝo (F. Bacon/Bekon). Kiu kuras tro rapide, ne kuras longe. Kiam la viroj estas kune, ili aŭskultas unu la alian; kiam la virinoj estas kune, ili rigardas unu la alian. Per Esperanto por la mondpaco!

4. Переведите, обращая внимание на творительный падеж:

Кто не имел в жизни трудностей, никогда не будет настоящим человеком. Надо жить так, чтобы каждый прожитый день казался новым (С. Т. Коненков). Называться человеком легко, быть человеком труднее. Нет ничего печальнее жизни женщин, которые умели быть только красивыми (Б. Фонтенель).

5. Переведите на эсперанто:

Московская гостиница ”Россия“ - одна из самых больших в мире. Она находится в центре города, вблизи Кремля. И хотя в ней несколько тысяч комнат, здесь всегда тихо. Вы можете сделать многое, не выходя из гостиницы: позвонить по телефону в любой город мира, познакомиться с телевизионными новостями, купить газеты и журналы, значки и сувениры, посмотреть кинофильм и послушать концерт. Через огромные окна 21 го этажа вы увидите всю Москву. В гостинице ”Россия“ можно услышать речь на всех языках, и тогда вы замечаете, что в мире, к сожалению, слишком много языков.


Урок 11

Лексика

agi 'действовать', 'поступать'; aperi 'появиться'; aŭtuno 'осень'; avenuo 'проспект', 'широкая улица'; batali 'сражаться', 'бороться', 'биться', 'драться' (batalo 'бой', 'сражение', 'борьба'; batalanto 'боец', 'воин', 'борец'; kunbatalanto 'соратник'); bruli 'гореть'; ĉielo 'небо'; dekstra 'правый'; fajro 'огонь'; fali 'упасть'; festi 'праздновать'; folio 'лист'; freŝa 'свежий'; industrio 'промышленность'; inviti 'пригласить'; kafo 'кофе'; klara 'ясный'; kuraĝa 'смелый', 'храбрый'; lago 'озеро'; militi 'воевать'; monumento 'памятник', 'монумент'; morti 'умереть'; odori 'пахнуть'; ofta 'частый'; oro 'золото'; palaco 'дворец'; paŝi 'шагать', 'ходить'; placo 'площадь'; plaĝo 'пляж'; precipe 'особенно', 'главным образом'; prepari 'готовить'; profunda 'глубокий'; promeni 'гулять'; punkto 'точка'; regiono 'область'; renkonti 'встретить' (renkontiĝo 'встреча', 'слет'); restoracio 'ресторан'; rivero 'река'; rondo 'круг'; salono 'зал'; skioj 'лыжи'; standardo 'знамя'; suferi 'страдать'; valoro 'ценность', 'стоимость', 'значение'; viziti 'посетить'; voki 'звать', 'призвать'. Без перевода: bukedo, ekspluati, materialo, muzeo.


Грамматика

1. Наречие plu 'далее', 'более', 'больше' указывает на продолжительность действия или состояния, тогда как наречие pli указывает на более высокую степень качества: Ni iru plu 'Пойдем дальше!'; kaj tiel plu 'и так далее' (но: Mi pli multe iris, ol veturis 'Я больше ходил, чем ездил'); Ĝis tie kaj ne plu! 'До этого места и небольше!'; Mi plu sportas 'Я продолжаю заниматься спортом'; Mi ne plu sportas 'Я больше не занимаюсь спортом' (раньше занимался, а теперь нет); Mi plu ne sportas 'Я продолжаю незаниматься спортом'.

2. Предлоги: krom 'кроме'; preter 'мимо'; pro 'за', 'из-за', 'ради', 'по причине': Kromesti bela, ŝi estas ankaŭ bonkora 'Кроме того, что она красива, она также добра'; preterrivero 'мимо реки'; preterrigardi eraron 'проглядеть ошибку'; Dankon pro la memorigo! 'Спасибо за напоминание!'.

3. Переход из одного состояния в другое, как и направление движенияк цели, обозначается окончанием -n: Transformi parolon en faron estas multe pli malfacile, ol transformi faron en parolon (M. Gorjkij) 'Превратить слово в дело гораздо труднее, чем дело в слово'.

4. При опущенном в предложении существительном притяжательное местоимение употребляется с артиклем: Via kafo estas pli bona, ol la mia 'Твой кофе лучше, чем мой'; La saĝo de ĉiuj homoj, kune prenitaj, ne helpos al tiu, kiu ne havas la sian. Прилагательное тоже может употребляться самостоятельно, когда определяемое существительное подразумевается. В этом случае прилагательное часто (но не обязательно!) употребляется с артиклем или притяжательным местоимением: kara mia! 'дорогой мой!'; Nela bela estas amata, sed la amata estas bela 'Не красивая любима, а любимая красива'; La nova estas la bone forgesita malnova 'Новое- это хорошо забытое старое'.


Словообразование

1. Суффикс -ec- образует слова, обозначающие абстрактное состояние, свойство, качество: aktiveco 'активность'; heroeco 'героизм'; facileco 'легкость'; patrineco 'материнство'; saĝeco 'мудрость'; verŝajneco 'вероятность'; miseco 'ошибочность'; unueca 'единый' (т. е. представляющий собой единство); eco 'свойство'; rememori la pasintecon 'вспомнить прошлое'; La estonteco estas nia 'Будущее принадлежит нам'; Niaj plej grandaj malamikoj en maljunecoestas mallaboremo kaj neniofarado 'Наши самые большиевраги в старости - лень и безделие'.

2. Суффикс -ism- образует слова, означающие учение, течение в обществе, направление в искусстве, науке; komunismo, marksismo, esperantismo; La internaciismo kontraŭstaras al la naciismo 'Интернационализм противостоит национализму'.

3. Суффикс -ebl-означает ”возможность“: komprenebla 'возможный для понимания', 'понятный'; kompreneble 'понятно', 'разумеется'; manĝebla 'съедобный'; trinkebla 'питьевой'; nedisigebla 'нерасторжимый'; neforigebla 'неустранимый'; eble 'возможно'; espereble 'возможно', 'можно надеяться'; portebla radioricevilo 'портативный радиоприемник'; eble jes, eble ne 'может быть, да, может быть, нет'; Bonvolu pardoni min: mi volis fari plejeble bone 'Извините меня, пожалуйста: я хотел сделать как можно лучше'; La tempo traflugis nerimarkeble 'Время пролетело незаметно'; Tio estas nepardonebla 'Это непростительно'.

4. Суффикс -aĉ- означает ”презрение“: ridaĉi 'фыркать'; rigardaĉi 'глазеть', 'таращить глаза'; kritikaĉi 'критиканствовать'; mortaĉi 'подохнуть'; ĉevalaĉo 'кляча'; aĉega 'прескверный'; Kiam kurĉevalo maljuniĝas, ĝi fariĝas ĉevalaĉo.

5. Суффикс -um- не имеет точного значения; он употребляется в тех случаях, когда другие суффиксы не подходят по смыслу: proksimuma 'приблизительный'; plenumi 'выполнить', 'исполнить'; malvarmumi 'простудиться'; foliumi 'листать'; vortumi 'выразить словами', 'сформулировать'; bone vortumita ideo 'хорошо сформулированная мысль'. Он употребляется и в качестве корня, чтобы обозначить слово, которое в момент речи не приходит в голову: Donu al mi tiun umon! 'Дай мне ту штуковину!' (забыл, как она называется); Kial vi umas tiel longe? 'Почему ты возишься так долго?'.


Tra la urbo

- Karaj geamikoj, partoprenantoj de renkontiĝo de esperantistoj de Volgo kaj Uralo, ni invitas vin rigardi nian ĉefurbon Ufa. Nun ni staras apud la monumento de amikeco interla rusa kaj baŝkira popoloj.

- Ŝajnas, estas ankoraŭ aliaj monumentoj?

- Kompreneble. Estas monumento al V. I. Lenin en avenuo de Oktobro. Sur la plej alta punkto de la urbo staras Salavat, kuraĝa kunbatalanto de Pugaĉov, kiu militis por liberigo de lapopolo, suferinta pro ekspluatado.

- Mi aŭdis, ke V. I. Lenin dufoje vizitis vian urbon.

- Tute ĝuste. Marksistaj rondetoj delonge aperis en Ufa. V. I. Lenin alvokis kunigi marksistajn grupojn en unu laboristanpartion, prepari sin al la socialisma revolucio. Multe da valoraj dokumentaj materialoj oni povas vidi en la salonoj de la muzeo deV. I. Lenin kaj de la historia-regionstuda muzeo. En la centra parko brulas fajro memore al la revoluciaj agantoj, kies nomo jestas senmortaj. Dum la Granda Patruja milito en Ufa loĝis kajlaboris elstaraj agantoj de la internacia laborista movado: Dolores Ibarurri, Palmiro Togliatti (Toljati), Georgi Dimitrovkaj aliaj.

- Ĉu Ufa estas industria urbo?

- Jes, el iama urbeto ĝi transformiĝis en industrian urbegon. Kaj same kiel en ĉiuj nuntempaj grandaj urboj, ankaŭ en la niatroviĝas ĉiupaŝe multaj vidindaĵoj: teatroj, kinejoj, kulturpalacoj, magazenoj, hoteloj, restoracioj, kafejoj ktp (kaj tiel plu). Sur la loko de malnovaj domaĉoj stara novaj, komfortaj domegoj. Bonvolu rigardi al la biblioteko ”N. K. Krupskaja“, kiu havas riĉan kolekton de libroj, interalie, ankaŭ en la Interncia lingvo.

- Ĉu en la urbo estas multe da lernejoj?

- Proksimume cent tridek lernejoj. Ankaŭ aro da institutoj kaj teknikaj mezaj lernejoj. Jen maldekstre vi vidas la universitaton. Kaj proksime de ĝi troviĝas la televida centro. Ne forgesu, ke ĉi-vespere okazos televida elsendo pri nia Esperanto-renkontiĝo.

- Kie ripozas la ufanoj?

- La urbo troviĝas ĉe tri sufiĉe profundaj riveroj kun bonajplaĝoj, kie multaj ŝatas pasigi la tempon. La urbanoj ofte promenadas kaj skiadas en la parkoj kaj arbaroj, kiuj troviĝas en la urbo mem. Unu el la plej belaj loĝdistriktoj de la urbo eĉ havas la nomon Arbar-parka. Ekster la urbo multas lagoj kun refreŝiga, travidebla akvo, agrablaj ripozejoj. Precipe bele estas komence de la aŭtuno, kiam fals orkoloraj folioj kaj laĉielo estas ankoraŭ klara. Oni povas porti hejmen ĉarmajn bukedojn de bonodoraj floroj. Eble, ankaŭ vi sukcesos fari tionhodiaŭ.

- Ni dankas vin pro via interesa rakonto.

- Mi ĝojas, ke ĝi plaĉis al vi.


Задания

1. Что означают следующие слова?

Klubano, dentisto, realismo, aliloke, ĝisblanke, virinaĉo, plenumado, organizaĵo, konateco, kunaŭtoreco, nepreco, praveco, kiurita, invitota, ridetante, ekdorminta, dormemo, mispaŝi, surpaŝi, malamikeco, apudeco, supereco, brulego, neklarigebla, antaŭfesta, enprofundiĝi, plidikiĝi, translokiĝi, manĝilaro, karulino, paperujo, industriigo, antaŭĉambro, deirpunkto, fajr-eltena, intermonto, kontraŭvola, kroma, kunteksto, postmorta, pretere, preteriri, sendanka, subulo, ĉirkaŭvojo, vortfarado, enterigi, prisilenti, elvoki, nevokita gasto, freŝdata ĵurnalo.

2. Переведите сочетания:

Krom tio, preter ili, tio okazis pro ŝi, li mortis promaljuneco, veni pro serioza afero, ami pro beleco, ridi proĝojo, ludi por plezuro, ekspluatado de la homo fare de (=far) lahomo, iomete da akvo, labori super lernolibro, la domoj staris unu kontraŭ la alia, trans la rivero, ĝis la somero, komenci ekde la aŭtuno, ĉe la subiro de la suno, ne sen malfacilaĵoj, ekdormi dum legado, kun rapido de la 70 kilometroj en horo, vojaĝo ĉirkaŭ la mondo, dank’al la plenumita promeso, letero el la patrujo, lingvo de paco kaj amikeco, batali por la paco, ja kelkaj paŝoj de la instituto, okaze de la festo, mi miras pri via nescio, fali de sur la tablo, vizito de la patrino al la magazeno, komenci per kolektado de informoj, poŝo post paŝo, lerni Esperanton de post septembro, amikeco inter la popoloj, tio okazis antaŭ miaj okuloj, promeni duope, aperi el post stratangulo.

3. Переведите фразы:

La tempo pasinta ne plu revenos. Nenio forestas dum enterigode la riĉulo, krom homoj, kiuj bedaŭras pri li. Vi preteras - mi rigardas vin. Pro multo da arboj li arbaron ne vidas. La juneco estas feliĉa pro tio, ke ĝi havas estontecon (N. V. Gogol). Tre malĝoje estas ĝoji en soleco (G. Lessing). Por tiu, kiu ne scias, ĉio estas ebla. Se ni la feliĉon ankoraŭ netrovis, do, eble, pro mallaboremo (S. J. Marŝak). Se la amo malvarmiĝis, ĝi ne estas revarmigebla. Plena senkaraktereco estas tre aĉa karaktero (J. la Bruyere/Labrjujer). Multe komencite, malmulte plenumite. Se oni kuracas malvarmumon, ĝi forpasas post sep tago; se oni ne kuracas ĝin, ĝi forpasas post semajno. Ne prunteprenu monon, ĉar vi prenas ies monon, sed redonas la vian; vi prenas ĝin por kelka tempo, sed redonas por ĉiam. La homo, kiu ne konas alilandajn lingvojn, ne konas la sian (J. W. Goethe/Gjote). Esti saĝa en ies aferoj estas pli facile, ol en la siaj. Lia maldekstra mano ne scias, kion faras la dekstra. Unu fojo ne estas ofte, du fojoj ne estas ĉiam. Onine povas vivi por ĉiuj, precipe por tiuj, kun kiuj oni ne volas vivi (J. W. Goethe). Malproksima fajro ne varmigas. Post morto kuracilo jam estas sen utilo. La mortintaj restas junaj (A. Seghers/Zegers). Ne konante la profundon, ne iru en la riveron. Eĉ el sub la tero aperas la vero. Kia estas via laboro, tiaestas via valoro. Oni malmulte pensas pri la valoro de tio, kion oni havas. Unu horo da dormo antaŭ la noktomezo valoras pli, oltri horoj post la noktomezo. Ni ankoraŭ batalos, diablo prenu! (I. S. Turgenev). En la tagoj, kiam ni ne batalas por la paco, ni helpas al la milito (N. Grieg/Grig).

4. Переведите на эсперанто:

Летом я отдыхал в Кишиневе. Это зеленый, солнечный город. От вокзала идет центральный проспект, на котором находятся различные учреждения, памятники, магазины, гостиницы, рестораны. Город не очень большой, а потому я больше ходил пешком, чем ездил в троллейбусах и автобусах. Старую центральную часть города окружают новые жилые районы Рышкановка, Бююканы, Ботаника, Новые Чеканы с оригинальными многоэтажными домами. Я был в музеях, в театрах. Мне очень понравился молдавский кинофильм ”Последний месяц осени“. К моей радости, я нашел литературу на эсперанто в Республиканской библиотеке. Было приятно, что молдавские эсперантисты возили меня на машине по всей республике. В Тирасполе и Бендерах мы побывали на пляже у Днестра. Но чаще всего я проводил время у прекрасного озера, вокруг которого находится огромный парк, и на так называемом Кишиневском море.


Урок 12

Лексика

aparato 'прибор', 'аппарат'; besto 'животное'; bezoni 'нуждаться', 'иметь потребность' (mi bezonas 'мне нужно'); bruna 'коричневый'; ĉemizo 'рубашка'; desegni 'рисовать', 'чертить'; direkto 'направление' (direkti 'направлять', 'управлять'); egala 'равный', 'одинаковый'; ekspozicio 'выставка'; elekti 'выбирать', 'избирать'; fabelo 'сказка'; fako 'отдел', 'отделение', 'специальность', 'отрасль'; flava 'желтый'; fraŭlo 'холостяк', 'неженатый' (fraŭlino 'девушка'); globo 'шар'; griza 'серый'; gusto 'вкус' (gustumi 'пробовать навкус'); halti 'остановиться'; hela 'светлый', 'яркий'; kajero 'тетрадь'; kisi 'целовать'; konkurso 'соревнование', 'конкурс'; kovri 'покрыть', 'закрыть'; krajono 'карандаш'; laca 'усталый'; lino 'лен'; najbaro 'сосед'; ordo 'порядок' (ordigi 'привестив порядок', 'упорядочить', 'устроить'); pagi 'платить'; pentri 'рисовать (красками)'; perdi 'потерять'; plumo 'перо'; pluvo 'дождь'; printempo 'весна'; razi 'брить'; robo 'платье'; servi 'служить'; signo 'знак', 'признак' (supersigno 'надстрочный знак'); supro 'верх', 'вершина'; ŝuoj 'ботинки', 'туфли'; tajpi 'печатать на машинке'; taŭgi 'годиться'; universala 'универсальный', 'всеобщий', 'всемирный'; vintro 'зима'. Без перевода: gimnastiko, ilustri, kaso, kostumo, spektaklo.


Грамматика

1. Предлоги: laŭ 'по', 'согласно', 'в соответствии с '; po 'по' (употребляется с числительными и сдругими количественными словами); anstataŭ 'вместо'; malgraŭ 'несмотря на'; laŭ via peto 'повашей просьбе'; Ŝi vestas sin laŭ lalasta modo 'Онаодевается по последней моде'; Agi laŭ sia plaĉo 'Действоватьпо своему усмотрению'; Venu laŭeble pli rapide, mi atendas 'Приезжай как можно быстрее, я жду'; po kvin 'по пять'; Ili venis po grupoj (=pogrupe) 'Они пришли группами'; anstataŭ mi 'вместо меня'; Agu anstataŭ perdi la tempon senrezulte 'Действуй, вместо того чтобы терять время безрезультатно'; Elektu amikon nerapidante, ankoraŭ malpli rapidu anstataŭigi lin (B. Franklin) 'Выбирай друга неспеша, еще меньше торопись променять его'; Ankoraŭ ne estis tia nokto, kiun ne anstataŭus mateno 'Еще не было такой ночи, которую не сменило бы утро'; Mi esperas, ke, malgraŭ ĉio, ni plu restos geamikoj 'Я надеюсь, что, несмотря ни на что, мы и дальше останемся друзьями'.

Предлоги ĉirkaŭ (в значении ”приблизительно“) и po, относясь к числительному, играют роль наречий, а потому не влияют на падеж существительного, перед которым стоит числительное: Mi pagis ĉirkaŭ dek rublojn. Oni donis al ĉiu po du krajonojn.

2. Союзы: ju (mal) pli... des (mal) pli 'чем больше/меньше... тем больше/меньше': Ju pli mi lernas, des pli mi vidas, ke mi devas ankoraŭ lerni.

3. Частицы: ja 'ведь', 'же'; jen. . . jen 'то... то'.

4. Числительное ambaŭ 'оба' неизменяется по числам и падежам: Rigardu per ambaŭ okuloj! 'Смотри в оба (глаза)!'

5. Наречие ĵus 'сейчас', 'только что': Mi ĵus venis.

6. Безличные глаголы употребляются без подлежащего. Ими обозначаются явления природы: pluvas (нельзя сказать ĝi pluvas или oni pluvas), neĝas, sunas, mateniĝas, estas varmege, и выражаются различные отношения к происходящему: okazas ke, povas esti ke, ŝajnas, estas eble (eblas), estas grave (gravas), estas necese (necesas), estas utile (utilas), estas certe ke, estas bone, estas verŝajne; Okazas, ke prisilenti estas pli bone, ol diri; Kiu mem amasneniun, tiun, ŝajnas al mi, ankaŭ neniu amas (Demokrito); Ne eblas ĉiam esti heroo, sed ĉiam eblas resti homo (J. W. Goethe/Gjote); Ne necesas nigrigi la nigran, ĝi jam estas nigra (S. Burin).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Похожие:

Учебник языка эсперанто iconУрок русского языка во втором классе по умк «Гармония»
Оборудование: учебник М. С. Соловейчик «К тайнам русского языка», презентация к уроку, карточки для индивидуальной работы

Учебник языка эсперанто iconОбеспечение учебного плана кузьминовской нош. № п/п
Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. «Русский язык. К тайнам нашего языка». Учебник-тетерадь

Учебник языка эсперанто iconВ. Романова Календарно- тематическое планирование уроков русского языка в 5 «Б» классе
Учебник: Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова. Русский язык 5класс. – М.: Просвещение, 2006

Учебник языка эсперанто iconУрок русского языка. 2 класс Тема: Предложение. Связь слов в предложении
Оборудование: листья, словарные слова с картинками, карточки-помощницы, краски, учебник, тетради

Учебник языка эсперанто iconПротокол № Кузьмина Н. Д. от 20 г от 20 г от 20 г
Мо «Лингвист» объединяет преподавателей русского языка и литературы, английского языка, мхк, якутского языка и нкн рс(Я), библиотекаря,...

Учебник языка эсперанто iconУчебник по грамматике всегда беру с тревогой я. Она трудна, но без неё плохое было бы житьё!
Цель: углубить знания учащихся по русскому языку, привить интерес к изучению русского языка, работать над значением слова

Учебник языка эсперанто iconТема: Резервы развития современного урока иностранного языка
В настоящий момент мо учителей иностранного языка представлено учителями 3 Х основных европейских языков: английский, французский...

Учебник языка эсперанто iconПрограмма учебного курса и график зачетных работ для групп дистанционного обучения Учебник: Колмогоров А. Н. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы; учебник /А. Н. Колмогоров. М.: Просвещение, 2006
Учебник: Колмогоров А. Н. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы; учебник /А. Н. Колмогоров. М.: Просвещение, 2006

Учебник языка эсперанто iconПланирование курса информатики в 6 классе. 2008-2009 уч г. Учебник: Информатика: Учебник для 6 класса / Л. Л. Босова. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005. Дополнительная литература
Учебник: Информатика: Учебник для 6 класса / Л. Л. Босова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005

Учебник языка эсперанто iconПланирование курса информатики в 5 классе. 2008-2009 уч г. Учебник: Информатика: Учебник для 5 класса / Л. Л. Босова. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005. Дополнительная литература
Учебник: Информатика: Учебник для 5 класса / Л. Л. Босова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005

Учебник языка эсперанто iconАнализ работы шмо русского языка, литературы и английского языка. 2011 2012 учебный год
«Применение наглядности на уроках английского языка и литературы» (С. В. Немцова)

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©libdocs.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы